– Dette kom som et sjokk! Vi er kjempeoverrasket, sier leder Sissel Fleseland i Lyngdal Brass etter at hun mottok meldingen om at Lyngdal Brass er tildelt Lyngdal kommunes kulturpris for 2014. LITT OVER TI ÅR etter at en gruppe mennesker med Heidi Sakariassen i spissen ønsket å dra i gang et eget musikkorps for voksne i Lyngdal, feiret Lyngdal Brass i vår sitt tiårsjubileum. Korpset med 29 medlemmer spiller med jevne mellomrom på arrangementer i Lyngdal, fra 17. maitogene rundt om i kommunen, til egne konserter.

– De stiller opp på mange arrangementer rundt om i Lyngdal, Lyngdal Cup, 17. mai og rundt om i Alleen for markedsforeningen. De stiller opp i all slags vær og lager hygge og god stemning. Videre reiser de rundt på korpsstevner og holder julekonserter, heter det i begrunnelsen fra forslagsstilleren.

DE SISTE ÅRENE har Lyngdal Brass deltatt i stormønstringen Siddis Brass. Det arrangementet finner sted samme helgen som kulturprisen skal deles ut under Kulturkvelden fredag 31. oktober.

– Det er kjempebra at vi blir satt pris på! Venke Kristensen og undertegnede har vært aktive medlemmer av korpset gjennom samtlige ti år. Korpsets eldstemann, Oddvar Tveit, fylte 80 år på tirsdag, og ble utnevnt til Lyngdal Brass sitt aller første æresmedlem. Han er utrolig sprek og stiller alltid opp. Denne tildelingen kom som en kjempeoverraskelse, sier Fleseland.

UNDER STYREMØTET til Lyngdal kultursenter onsdag kveld ble det også besluttet at Alf Hagen skal tildeles årets kulturstipend.

– Jeg vil reise til Oslo og møte Vivvi Chronholm og få undervisning i arrangering og instrumentering for brassband. Jeg sitter på mange noter etter turne med storband, men jeg ønsker å kunne skrive disse om slik at brassband kan spille musikken. Har begynt et prosjekt med Lyngdal indremisjonskorps og koret SALT og et kor i Kristiansand. I november sal vi forsøke dette forsiktig fram, sier Hagen.

Videre ble Byggeskikkprisen tildelt Laila Hamar som har restaurert et hovedhus og står bak ny oppføring av en låve på Handeland.