– Eier har evnet å bevare særpreget på bygninger og eiendom