Lewi Brandser ble tildelt idrettsstipendet i Kvinesdal av leder i Kvinesdal idrettsråd Bjørn Morris Egeland Lewi Brandser ble tildelt idrettsstipendet i Kvinesdal av leder i Kvinesdal idrettsråd Bjørn Morris Egeland Foto: Torrey Enoksen

Fotballspiller fikk idrettsstipendet