«Det er en spennende balansegang som foregår i en kommune»

  • – Jeg prøver å bistå med gode systemer og kontrollfunksjoner; riktig lønn til alle ansatte, rette utbetalinger - og rett eiendomsskatt, sier økonomisjef Anita Ore. FOTO: Cecilie Nilsen