25 og 50 år siden

Fagforeningslederne Michael Charman, Tor Bjarne Pedersen, Kjell Vetland og Marianne Jensen var glade for at planene om utflagging ble skrinlagt i 1996. Foto: Farsunds Avis