Gåde å småstubbe XV

Skoan te Ingeborg på Varnes fyr. Foto: Jarl Jåtog