«Dø, om så det gjelder!» - Kapittel 3

  • Odd Starheim opererte «Cheese»-senderen fra loftkammeret på gården Helle i første halvår 1941, og sendte 124 telegrammer. Husverten Gunvald Tomstad, som ikke selv kunne telegrafere, stod vakt under sendingene, og har trolig tatt dette fotoet. Bildet eller negativet hadde Starheim med seg i bagasjen til England, da han kapret «Galtesund» i mars 1942. (Foto fra The National Archives, Cheese vol. 2, side 250) FOTO: Fra boken «Dø, om så det gjelder!»