For 25 og 50 år siden

Jon Erik Andreassen hadde med seg Marte og Magnus på pappakurs i 1996. Foto: Farsunds Avis