Dette skjedde for 25 og 50 år siden

Bredero-direktør Stein Ytterdahl opplevde gode tider for 25 år siden. Foto: Farsunds Avis