Verksdirektør for Alcoa Lista og country manager for Alcoa Norge, Grethe Hindersland, sammen med elektrolyseoperatør Magne Lode og Arne Mikalsen (kjøretøy), snakker om sine erfaringer fra årene de har jobbet der. Verksdirektør for Alcoa Lista og country manager for Alcoa Norge, Grethe Hindersland, sammen med elektrolyseoperatør Magne Lode og Arne Mikalsen (kjøretøy), snakker om sine erfaringer fra årene de har jobbet der. Foto: Bjørn Hoel

– Hvor ville Farsund vært i dag, uten Alcoa?