For 25 og 50 år siden

Ruth Grøndahl takket Hilde Wenche Eikeland for 25 år siden. Foto: Farsunds Avis