Pittor Reinert II

Pittor tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pitter av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord