25 og 50 år siden

Byggekomiteformann Turi Løvdal med modell og skisse av den nye videregående skolen i Farsund. Foto: Farsunds Avis