Ga sitt eget liv på Rudjordsheia

Tyskerne fraktet den døde og blodige telegrafisten ned til hytta på Rudjordsheia og la Aaros inn i hytta. Illustrasjonsfoto fra teaterspillet framført av Austad Teater 12.8.2018. Foto: Tor Arild Hopland