25/50 år siden

  • Karl Birger Sælør

YVONNE OLSEN
var engasjert av bedriftsledelsen på Elkem Lista til å skrive bedriftens egen jubileumsbok, som skulle gies i gave til alle ansatte og forretningsforbindelser på jubileumsdagen 1. juni 1996. – Jeg har fått veldig frie tøyler. Boken skal inneholde et historisk tilbakeblikk og en presentasjon av bedriften i dag, sa 19 år gamle Yvonne Olsen.

RUNE HOLBÆK
fra Oslo var ansatt i den nyopprettede stillingen som diakon i Farsund prestegjeld. Han ønsket å være inspirator og brobygger; han ville få opp temperaturen i de kristne miljøene. – En diakon er ingen sosialarbeider, men en som skal få mennesker til å fungere bedre sammen, sa Holbæk.

JENA ARILD JOHANNESSEN
var fersk sjef for kulturetaten i Lyngdal. Han mente kommunen hadde tatt et langt skritt fremover ved å la kulturen få sin egen etat. Den lynkjappe 34-åringen var mest kjent som friidrettsutøver og norgesmester på 200 meter i Bodø 5. juli 1980. – Det er nok den største dagen i mitt liv, sa han til lokalavisen.

JENS PETTER TOFT
og Kenneth Hægeland var ansatt som trenere for Lyngdals A-lag i fotball. Toft hadde tilbud både fra FIL og Flekkefjord, men valgte moderklubben. Roger Rasmussen hadde bestemt seg for å fortsette i Lyngdal, og man hadde også tro på at Borhaugs toppscorer Leif Helge Larsen ville melde overgang.

KOMMUNESTYRET
i Lyngdal markerte slutten på en hektisk fireårs-periode, og en rørt avtroppende ordfører Anders Nøkland mottok gaver og takk for sin innsats gjennom 12 år i ordførerstolen. Gaven fra kommunestyret var et oljemaleri av Ole Ertzeid med motiv av Lygna og hengebroen sett fra elvebrinken ned mot Årnes.

DEN NYE
barneskolen i Farsund ville bli mye dyrere enn opprinnelig kalkyle på fire millioner. På grunn av prisstigningen ville skolen komme på vel seks millioner. Kontorsjef Arne Meberg orienterte formannskapet om at departementets kostnadsramme for skolebygg 1. juli 1970 hadde øket fra 800 til 950 kroner pr kvm.

OLAV TJØRVE
åpnet Tjørves Elektro Senter i de tidligere lokalene til O. S. Reinertsen i Vanse sentrum. Med utstillingsvinduer til to gater var beliggenheten som skreddersydd for en spesialforretning i lysarmatur. I tillegg omfattet vareutvalget alle vanlige elektriske artikler.

JAN BERGE
ble valgt til ny formann i Farsund Guttemusikkorps med Rigmor Carlsen som nestformann. Nytt styre besto ellers av kasserer Solveig Skjerve, sekretær Johannes Albrektsen og styremedlemmene Jostein Olsen og Alfred Abrahamsen, med Abraham Sælør og Edvin Tønnessen som varamenn.

UNGDOMSKLUBBEN
Max hadde fått et sted klubben kunne arrangere dans. Som midlertidig ordning var FIL sitt klubbhus stilt til disposisjon. Etter starten høsten 1969 var medlemstallet øket til nærmere 200. Ungdomsklubbens styre hadde pusset opp klubbhuset, som ville bli et brukbart sted for dansetilstelninger.

LIV PAUS
fra Lyngdal var en av to deltagere som fikk Røde Kors-diplom for fremragende innsats på sommerleiren til Ungdommens Røde Kors på Haraldsvangen. Hensikten med leiren var at fysisk og psykisk handikappede barn fikk være sammen med friske jevnaldrende i et skole- og leirmiljø.

Les hele saken med abonnement