Nyttårsforsetter og drømmer for neste tiår

Vi har spurt en rekke lokale personer om deres nyttårsforsetter og hva de drømmer om for det neste tiåret. Her er hva de svarte.

  • Torrey Enoksen
  • Julie Johansen
  • Olav Hoel
  • Victoria Becker Meberg
  • Bjørn Hoel
  • Tom Arild Støle

Intervjuobjektene er bedt om å svare på følgende to spørsmål:

1. Har du et nyttårsforsett - og i så fall hva er det?

2. Hva drømmer du om for din hjemkommune og Lister-regionen det neste tiåret?

Les hele saken med abonnement