En høstdag for 23 år siden kom Britt Drønen og Torrey Skeibrok på samme tanke, nemlig å få på plass en rehabiliteringsplass for rusmisbrukere. Neste år markerer virksomheten F16 20 år. En høstdag for 23 år siden kom Britt Drønen og Torrey Skeibrok på samme tanke, nemlig å få på plass en rehabiliteringsplass for rusmisbrukere. Neste år markerer virksomheten F16 20 år. Foto: Bjørn Hoel

– På F16 er det kjærlighet fra A til Å