Revøysundbroen ble bygget i tidsrommet fra 1969 til 1971. På toppen skimtes arbeiderne som hadde en luftig arbeidsplass. Foto: Privat

«Største begivenhet siden år 1028»