For 25 og 50 år siden

Pastor Terje Watne likte ikke Skråvei-prosjektet i 1996. Foto: Karl Birger Sælør