Trer av etter 45 år i politiet

Når politioverbetjent Svein Kåre Tjomsland (66) tar ferie 13. juli, kommer han ikke tilbake. Da blir han pensjonist, etter 45 år i politiet. Foto: Tom Arild Støle