Pittor Reinert IX

Hanen gol i Ostindia. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord