– Alle blir litt barn når julen kommer. Man blir litt mer sårbare og følsomme; tar mer inn og kjenner mer etter, sier Maria Abrahamsen Østhassel. – Alle blir litt barn når julen kommer. Man blir litt mer sårbare og følsomme; tar mer inn og kjenner mer etter, sier Maria Abrahamsen Østhassel. Foto: Cecilie Nilsen

«Alle trenger hjemmefølelsen. Det er et anker i livet. For noen er julen det ankeret.»