Artikkelen handler om folk fra Lista som va me i Napoleonskrigen. Bildet er fra Kaperspillet 2013. Spillet henter sin handling fra denne perioden. Artikkelen handler om folk fra Lista som va me i Napoleonskrigen. Bildet er fra Kaperspillet 2013. Spillet henter sin handling fra denne perioden. Foto: Kai Steffen Østensen

De va me i Napoleonskrigen III