Pittor Reinert VIII

Skodekompass. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord