Huset til John Jansen i Eikvåg er det store hvite huset, nummer to fra venstre. Senere flyttet til Mandal/ Hald. John Jahnsen ble senere, under krigen 1807-1814, berømt som reder for de kjente kaperfartøyene «Veiviseren», «Den Veivisende Paquet» og den «Flyvende Fisk», samt for sin innsats som seksjon anfører i kystvernet på Lista. Han var en velstandsmann allerede før krigen, men kaperfarten innbragte ham store rikdommer. Huset til John Jansen i Eikvåg er det store hvite huset, nummer to fra venstre. Senere flyttet til Mandal/ Hald. John Jahnsen ble senere, under krigen 1807-1814, berømt som reder for de kjente kaperfartøyene «Veiviseren», «Den Veivisende Paquet» og den «Flyvende Fisk», samt for sin innsats som seksjon anfører i kystvernet på Lista. Han var en velstandsmann allerede før krigen, men kaperfarten innbragte ham store rikdommer. Foto: Fra «Loshavn før og nå»

De va me i Napoleonskrigen