– Det er lett å se begrensninger for et lite sted, men det er også mange muligheter her. Det er lettere å tre inn i roller. I Oslo må man jobbe lengre for å komme inn i et pari og posisjonere seg, sier instituttlederen som også er styremedlem i Farsund Venstre. – Det er lett å se begrensninger for et lite sted, men det er også mange muligheter her. Det er lettere å tre inn i roller. I Oslo må man jobbe lengre for å komme inn i et pari og posisjonere seg, sier instituttlederen som også er styremedlem i Farsund Venstre. Foto: Alexandra Indseth Langegard

«Mange sterke kvinner i Lister-regionen»