Jan Lindland har i ettertid av koronasykdommen kjent på at covid-19 har gått ut over lungene. Jan Lindland har i ettertid av koronasykdommen kjent på at covid-19 har gått ut over lungene. Foto: Cecilie Nilsen

Mange opplever ettervirkninger