For 25 og 50 år siden

FIL feiret 80 år og formann Egil Lind etterlyste økonomisk velvilje fra storbedriftene og rederiene. Foto: Farsunds Avis