«Håper å bli husket som ei som turte å stille de vanskelige spørsmålene»

Stine Lølands foreldre var engasjerte og aktive i lokalsamfunnet da hun var ung. - Det har nok gått litt i arv, mener FAU-lederen. Foto: Alexandra Indseth Langegard