Sammen med et samlet FAU jobber Hilde Risbakken Ekeland for at kommunen skal ta tak i utfordringen med bygget til Å barneskole. Sammen med et samlet FAU jobber Hilde Risbakken Ekeland for at kommunen skal ta tak i utfordringen med bygget til Å barneskole. Foto: Olav Hoel

«Det er barna våre det er snakk om»