Dagens artikkel forteller om lokale deltakere i Napoleonskrigen. Kaperspillet i Farsund spiller på autentiske hendelser fra denne perioden. Dagens artikkel forteller om lokale deltakere i Napoleonskrigen. Kaperspillet i Farsund spiller på autentiske hendelser fra denne perioden. Foto: Hedda Ovidia Stølen

De va me i Napoleonskrigen II