Fem direktør var samlet på jubileet i 1996; Olav Grytting, Arne Berg, Fredrik Vogt Lorentzen, Kjell Ramsdal og Erik Løkke-Øwre.  Fem direktør var samlet på jubileet i 1996; Olav Grytting, Arne Berg, Fredrik Vogt Lorentzen, Kjell Ramsdal og Erik Løkke-Øwre. Foto: Farsunds Avis

25 og 50 år siden