«Troen er en personlig opplevelse»

Det sterkeste Geir Myra kjenner på som pastor, er når folk tar imot Jesus og blir kjent med ham. Foto: Malene Sørensen Lundberg