For 25 og 50 år siden

Rådmann August Salvesen mente Farsund hadde vært maksimalt uheldige. Foto: Farsunds Avis