Pittor Reinert IV

Stor øure i Ujellsvanne. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord