Erik Alfred Tesaker (41), Gyland: – Mitt håp for 2021: Mere sol en regn. Litt mere inn enn ut. Litt flere hallo enn farvel. Et solstreiv innimellom, et varmt møte. En god vårånn og en rik høst. Flere klemmer enn albuer, litt mere sang, dans og spill. Først og fremst være sammen. Kort sagt, at covid tar kvelden og at vi kanskje kommer enda litt nærmere et menneskelig paradis for flest mulig av oss som famler her nede på denne underlige, tøvete og vidunderlig vakre jorden. Erik Alfred Tesaker (41), Gyland: – Mitt håp for 2021: Mere sol en regn. Litt mere inn enn ut. Litt flere hallo enn farvel. Et solstreiv innimellom, et varmt møte. En god vårånn og en rik høst. Flere klemmer enn albuer, litt mere sang, dans og spill. Først og fremst være sammen. Kort sagt, at covid tar kvelden og at vi kanskje kommer enda litt nærmere et menneskelig paradis for flest mulig av oss som famler her nede på denne underlige, tøvete og vidunderlig vakre jorden. Foto: Fredrik Hauan

Tanker og håp for 2021