Thora Arnadottir startet som reiselivsansvarlig i Farsund og Lista våren 2020. Thora Arnadottir startet som reiselivsansvarlig i Farsund og Lista våren 2020. Foto: Alexandra Indseth Langegard

«Vi islendinger er veldig stolte»