«Alt jeg ser i jobben min gjør meg ganske ydmyk»

  • – Vi må være enda mer rause og bli bedre til å tåle og anerkjenne annerledeshet, mener NAV-leder Bente Haugland. FOTO: Cecilie Nilsen
    1/2