– Å få hjelp av karriereveilederen var som å avslutte et puslespill som var snudd og vendt på mange ganger - men plutselig lå det på plass, og manglet bare noen få brikker, sier Rohnny Vesterhus. Her foran Hilde Strømme (bak f.v.), Bente Haugland, Mariann Thiesen og Stanley Tørressen. – Å få hjelp av karriereveilederen var som å avslutte et puslespill som var snudd og vendt på mange ganger - men plutselig lå det på plass, og manglet bare noen få brikker, sier Rohnny Vesterhus. Her foran Hilde Strømme (bak f.v.), Bente Haugland, Mariann Thiesen og Stanley Tørressen. Foto: Cecilie Nilsen

– Utdannelse er som en vaksine