Pittor Reinert III

Pittor i storm på Listefjoren. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord