Tryggheten i å ha en egen kontorstol å gå til daglig, er Cristofer svært takknemlig for. Slik har det ikke alltid vært. Foto: Cecilie Nilsen

Cristofers lange vei til fast jobb