For 25 og 50 år siden

Søstrene Kristen og Lorraine Nissen bøttet inn mål på Lyngdals damelag på 90-tallet. Foto: Farsunds Avis