I avisen for 25 og 50 år siden

Kjøpmann Jan Egil Salvesen var motstander av søndagsåpent i 1996. Foto: Farsunds Avis