Moskeene i Lister

I 2016 og 2017 ble det etablert fire moskeer i listerregionen. I dag forteller moskeenes imamer og ledere om trossamfunnenes aktiviteter og hva de står for.