Moskeene i Lister

  • Nabil Ibrahim Hammuod der vendt mot Mekka når han kaller inn til bønn. FOTO: Mona Wikøren
    1/3