For 25 og 50 år siden

Etter 20 års drift solgte Odd Larsen og Tor Steinar Fromreide klesbutikken «Amigo» til Tanja Engtrø. Foto: Farsunds Avis