Pittor Reinert VII

Bare skod du, Ola. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord. Foto: Reidar Rudjord