Pittor Reinert V

Pittor sjyde dunne. Tegnet av Reidar Rudjord til heftet om Pittor av Kåre Rudjord.