Felles, ukjente hytteperler

  • Maja Johannessen (t.v.) og Liv Astri Nordenborg øver seg på å gå på stylter like ved våningshuset på Gården Li. Lars Sodefjed og Emilie Johannssen sees i bakgrunnen. FOTO: Cecilie Nilsen
    1/5