25/50 år siden

  • Karl Birger Sælør

FØRSKOLELÆRERNE

mente Farsund kommune burde gjøre alvor av det 23 år gamle løftet om å bygge ny barnehage nær sentrum. – I mange år har vi ventet og håpet, og blitt forespeilet en ny barnehage. Lunde skole egner seg ikke som barnehage, sa Siri Tjomsland Sunde på vegne av førskolelærerne.

NATTERAVNORDNINGEN

i Lyngdal så ut til å ha kommet for å bli, men det var stort behov for flere medarbeidere. Ingunn Foss og Torhild Aunevik i det kommunale foreldreutvalget oppfordret folk til å bli med. – Vi tror det er behov for en slik trygghetsfaktor. Vi vil gjerne at de unge skal vite at det er voksne i nærheten, sa de to kvinnene.

KJELL DRAGLAND

og Sven Ove Rossevatn scoret to mål hver da 16. mai-kampen mellom Lyngdal og Kvinesdal endte uavgjort 2-2. Lyngdal utliknet i kampens aller siste sekunder, men trener Kenneth Hægeland var ikke fornøyd. Denne kampen burde nemlig de røde ha vunnet, men laget brant sjanse etter sjanse på stillingen 1-0.

MELKEPRODUSENTENE

Alf Jan og Stanley Nilsen på Skollevoll på Lista var blant landets beste på kvalitet. 15 år på rad hadde de levert første-klasses melk. I 1995 var det kun fire produsenter i hele landet som hadde like godt resultat. Belønningen var en tine i sølv, som de fikk overrakt på årsmøtet i Meieriet Sør.

SIGMUND LODE

kalte Farsund for «den fineste byen i Norge» i sin 17. mai-tale. Det ble en feiring som var jubileumsbyen verdig. – Maken til 17. mai har Farsund aldri opplevd. Maken til barnetog har aldri vært sett, og maken til folkehav har aldri forekommet, skrev lokalavisen da Farsund feiret 200 år som by.

HAVNEFOGD

Sverre Holmesland minnet om at fartsgrensen i havnebassenget var 5 knop. Han hadde kvelden før sett et par båter som holdt mellom 15 og 20 knop. Sommeren var på gang, og Holmesland la ikke skjul på at dette kunne merkes på båttrafikken. Han ba folk i båt vise hensyn og holde fartsgrensen på havnen.

FARSUND

sjømannsskole hadde fått en betydelig tilvekst til sin instrumentpark, kunne rektor Fr. Hals fortelle. Skolen hadde fått en faksimilemottager for værkart. Den var krystalstyrt og tok inn 25 stasjoner. Foreløpig hadde skolen mottagerutstyr for fem; to britiske, en svensk, en tysk og en norsk.

A-VERKETS

kaianlegg i Lundevågen begynte å ta form. Dette kom tydelig frem på bilde over syv spalter fredag 29. mai. Transportbeltet for oksyd skulle forlenges til toppen av oksydsiloen som ennå ikke var påbegynt. Oksydsiloen ville få kapasitet på 25.000 tonn. Kokssiloen med kapasitet på 7.000 tonn var snart ferdig.

ETTER ØNSKE

fra Høyre hadde Farsund kommune fått sin egen naturvernkomite. Formannskapet ønsket Helge Meberg, Kristian Fahlstrøm og lektor Aadnevik som medlemmer av komiteen. Høyre mente det var på tide at kommunen engasjerte seg mer aktivt i kulturvernarbeidet.

BJARNE VIK

ble hedret for sin innsats i Lygna Skilag og ble overrakt konfektskål i gave under terrengkarusellens avslutning på Naglestad. Driftige Bjarne Vik hadde vært primus motor for 20 arrangementer i løpet av året; ti langrenn, syv terrengløp, ett hopprenn, ett gateløp og ett turlangrenn.

Les hele saken med abonnement